Snus- och Tändsticksmuseum är ett industri- och kulturhistoriskt museum som visar snusets och tändstickans historia ur ett kulturarvsperspektiv.

Om Snus- och Tändsticksmuseum

Museets samlingar omfattar ca 20 000 föremål. De flesta av dessa är från 1800- och 1900-talet, men det finns även föremål daterade 1600-tal. Här finns maskiner och andra större tillverkningsrelaterade föremål från tobaksindustrin, olika typer av förpackningar och bruksföremål kopplade till tobaks- och tändsticksbruket så som dosor, pipor, askfat, tändsticksaskar och tändsticksetiketter. I samlingen ingår även föremål som rör tobaksodling. En större del av föremålssamlingen som rör tobakshistorien har skapats under tobaksmonopolstiden, 1915–1965. Många föremål kommer från de hundratals tobaksindustrier som löstes in av Svenska Tobaksmonopolet år 1915.

I samlingen ingår även ett bildarkiv som består av ett par tusen fotografier, negativ och diabilder samt glasplåtar. Bilderna är från senare delen av 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet.

Dessutom finns omkring 400 konstverk i samlingen, främst svensk samtidskonst, både tavlor och statyer i olika tekniker.

Samlingen har skapats under lång tid och av olika personer vilket gör att mängden information är varierande. Om du som besökare på Digitalmuseum upptäcker felaktigheter eller har möjlighet att komplettera databasen med ny information och fakta är du mer än välkommen att höra av dig till oss på info@snusochtandsticksmuseum.se

Visit us

Share to