Upplandsmuseet har samlat och utforskat det uppländska kulturarvet i över 100 år. Kunskapsuppbyggnaden pågår ständigt. Här kan du ta del av den uppländska kulturhistorien från stenåldern fram till idag.

Om Stiftelsen Upplandsmuseet

Stiftelsen Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. I centrum för museets verksamhet står den uppländska kulturen och det uppländska kulturarvet. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar.

I våra samlingar finns idag drygt 800 000 föremål och omkring 2,5 miljoner fotografiska bildbärare av olika slag. Centralt i föremålssamlingen är den uppländska allmogekulturen och folkkonsten. Här finns också viktiga delar av länets industrihistoria representerad, liksom den äldre byggnadshistorien. Genom arkeologiska utgrävningar växer samlingarna av föremål från förhistoria och medeltid. Henri Ostis bilder från 1860-talet av byggnader i Uppsala är de äldsta stadsmotiven av fotografiskt ursprung i Upplandsmuseets samlingar. John Alinders fotografier är viktiga dokument över 1910- och 1920-talens arbetsliv, bebyggelse och kulturlandskap. Mer än 1,5 miljoner pressbilder från Uppsala Bild och Arbetarbladet från 1930 – 1970-talen skildrar människor och deras verksamheter i folkhemmet Sverige.

Stiftelsen Upplandsmuseet på DigitaltMuseum
Våra samlingar har katalogiserats under en lång tid och av många olika personer vilket gör att mängden information och kvalitén på uppgifterna är varierande. Vi tar därför tacksamt emot kompletterande information och uppgifter om felaktigheter. Vi registrerar alltid den originalinformation som följer med bilden eller föremålet. Av den anledningen kan det förekomma formuleringar som idag kan upplevas som förlegade eller opassande. Sedan 1999 har Stiftelsen Upplandsmuseet ett pågående digitaliseringsprojekt. Nytt material publiceras kontinuerligt på DigitaltMuseum.

Om en bild ska användas kommersiellt eller i tryck ska den beställas via länken Beställ bild som finns som en liten knapp under varje bild här på DigitaltMuseum. Välkommen med din beställning!

Visit us

Share to