Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum med rötterna i historien. Vi finns på Karlsgatan 2 i Västerås. Att samla, vårda, förvalta och tillgängliggöra är våra ledord. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; fotografier, arkivalier, arkeologi, kulturhistoria, teknikhistoria och textilier. Här på DigitaltMuseum visar vi upp delar av vår stora samling. Välkommen in till oss!

Om Västmanlands läns museum

Med utgångspunkt i det västmanländska kulturarvet arbetar vi med kulturmiljöfrågor, arkiv och bibliotek, foto- och föremålssamlingar, program, utställningar och pedagogik. Västmanlands läns museum har i uppdrag att ”fördjupa kunskapen om mångfalden i länets kulturarv, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna samt berika perspektiven på samtiden och framtiden”. Vi arbetar i hela länet och samverkar med kommuner, hembygdsföreningar, kulturarbetare, lokala entreprenörer och andra aktörer. Du kan läsa mer om oss på www.vastmanlandslansmuseum.se

Våra samlingar
I våra samlingar finns minst en miljon bilder, tusentalet filmer och en mängd kulturhistoriska och arkeologiska föremål. I arkivet har vi även brev, arkeologisk utgrävningsdokumentation och ritningar mm. Vi arbetar aktivt med att digitalisera samlingarna och har idag ca 250 000 fotoposter och ca 64 000 föremålsposter registrerade i databasen Primus.

Västmanlands län är rikt på industrihistoria, något som också speglar sig i våra samlingar. Vi har en stor fotosamling från ASEA (idag ABB) och många föremål från Skultuna Mässingsbruk. I länet var vi tidiga med järnframställning och i våra samlingar finns material från Lapphyttan, en hytta i Norberg där järnframställningen började redan på medeltiden. Närheten till Mälaren gör att handel varit viktig i vårt län. Ekonomin har varit god, vilket syns redan i vårt arkeologiska material, som exempelvis guldet som hittades i Tunagravarna i Badelunda utanför Västerås, och praktpjäserna i brons från bronsåldern hittade i Hubbo, också det utanför Västerås.

I våra fotosamlingar finns bilder från 1860-talet och framåt. Fotograferna är både etablerade och amatörer. Stora samlingar finns av Ernst Blom, som främst fotograferade stadsbilder och porträtt i Västerås, samt Eva Timm, som bland annat dokumenterade torp i trakterna runt Lillhärad socken och Skultuna socken. Populära är också våra flygbilder tagna av AB Flygtrafik. I vår fotosamling finns även bilder tagna av våra byggnadsantikvarier. Boningshus, ekonomibyggnader, industrier, byggnadsdetaljer, interiörbilder och landskapsbilder – allt finns att söka här!

Västmanlands läns museum och DigitaltMuseum
Vårt material har registrerats under lång tid av många olika personer. Detta gör att kvaliteten på materialet varierar. Vi tar gärna emot kompletterande uppgifter samt information om felaktigheter.

Om uppgifter kopplade till våra objekt verkar stötande, olämpliga eller strider mot upphovsrätten, är vi tacksamma för påpekanden för att kunna ta bort, komplettera eller rätta uppgifterna. Hör av dig till oss via kommentarsfunktionen eller på vår mailadress: vlmsamlingar@regionvastmanland.se

Samtliga bilder får användas i icke kommersiellt syfte, se licensieringen i anslutning till bilden. Många av bilderna är lågupplösta men går att beställa av oss i högre upplösning. Vill du beställa en bild använder du funktionen ”Beställ bild” i DigitaltMuseum eller mailar oss på adressen ovan. Välkommen till vår sida!

Visit us

Share to