Vetlanda museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum. Samlingar består av konst, arkivmaterial, föremål och fotografier.

Om Vetlanda museum

När museet grundades var hembygdsföreningen Njurdungs och Vetlanda stads konstsamlingar samlingens utgångspunkt. Därefter har samlingen utökats med svensk nutida konst, arkivmaterial, fotografier och kulturhistoriska föremål.

Arbetet med att tillgängliggöra samlingarna digitalt pågår. Databasen över museets samlingar har byggts upp under lång tid och av flera olika personer. Därför varierar informationen om fotografierna och föremålen. Hör av dig om du skulle upptäcka några felaktigheter eller kan komplettera databasen med ny information. Skicka i så fall e-post till vetlandamuseum@vetlanda.se. År 2014-2015 pågick projektet ”Utvecklad besöksnäring genom digitalisering av insamlade fotografier”, ett samarbete med hembygdsföreningar i kommunen och delfinansierat av EU genom LEADER.

Visit us

Share to