Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun samarbetar med Vetlanda museum för att digitalisera och tillgängliggöra fotografier. Här samlas alla bilderna.

Om Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun

Hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun genomförde tillsammans med Vetlanda museum ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra fotografier åren 2014-2015. Projektet var delfinansierat av EU och är en satsning för att lyfta landsbygden. Även om projektet är avslutat är hembygdsföreningar i Vetlanda kommun välkomna att tillgänggöra sina fotoarkiv här. Representerar du en hembygdsförening och vill veta mer? Hör av dig till vetlanda.museum@vetlanda.se.

Här samlas fotografier från de hembygdsföreningar som deltar i projektet.

Visit us

Share to