Vallby Friluftsmuseum i Västerås grundades 1921 och skildrar västmanländsk kulturhistoria och visar de miljöer som människor i Västmanland levde och verkade i en gång. Museet arbetar för att låta hus, djur och odlingar bilda en helhet. Museet visar och deltar i bevarandet av äldre kulturväxter och lantrasdjur.

Om Vallby Friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum grundades 1921 av Västmanlands fornminnesförening med intendent Sven T Kjellberg i spetsen. Syftet var att visa den västmanländska kulturen och dess olika uttryck men ses som en helhet – ett Västmanland i miniatyr.

Sedan den första byggnaden samlades in 1917, och fram till idag, har ett femtiotal byggnader flyttats till friluftsmuseet från olika delar av Västmanland. Hus, djur och odlingar verkar tillsammans för att visa en helhet. Museet ingick tidigare i Stiftelsen Västmanlands läns museum. Numera drivs museet av Västerås Stad.

Vallby friluftsmuseums samlingar av byggnader och föremål från regionen bidrar till att levandegöra historien. Museet arbetar även med bevarande av levande samlingar av kulturväxter och lantrasdjur. Idag koncentrerar vi oss på att komplettera befintliga museimiljöer och få till nya miljöer från 1900-talet och framåt.

Registrering och digitalisering av museets samlingar är ett pågående projekt. I dagsläget innefattar registreringen byggnader och föremål. Framöver är det även planerat att museets levande samlingar ska synliggöras på digitalt museum.

Visit us

Share to