Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Vi vill berätta och kommunicera kring bronsåldern och världsarv för att öka kunskapen och intresset för tidsepoken, landskapet och hällristningarna.

Museet ligger i direkt anslutning till den mest välbesökta hällristningen i området – Vitlyckehällen. Under sommarhalvåret bedrivs verksamhet riktad mot skolor, turister och boende i Tanum. Vår utställning handlar om ristningarna och tiden de kommer ifrån och på museiområdet finns också en rekonstruerad bronsåldersboplats. I museet finns ett referensbibliotek med inriktning mot hällristningar, bronsålder och arkeologi samt ett bild- och dokumentationsarkiv. Arbetet att göra bildmaterialet tillgängligt på DigitaltMuseum inleddes 2022.

Det har funnits museum vid Vitlycke sedan 1976 då Hällristningsinstitutet i Tanum bildades som ett samarbetsprojekt mellan Bohusläns museum, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet och Tanums kommun. Tanken var att förena ett forskningsinstitut med ett publikt museum. Med tiden bytte institutet namn till Hällristningsmuseet i Tanum som innehöll utställningar, kafé och från 1986 även en rekonstruerad bosättning: Bronsåldersgården.

1996 revs museets gamla lokaler för att ge plats åt Vitlycke museum, signerat Carl Nyréns Arkitektkontor, som stod färdigt 1998. Den nya byggnaden finansierades av Bohuslandstinget, Bohusläns museum, Boverket, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Tanums kommun.

Sedan 1 januari 2020 är Vitlycke museum en del av Västra Götalands förvaltningen för kulturutveckling.

Vitlycke museum ingår i ett större sammanhang tillsammans med flera strategiska samverkanspartners, bland andra Västra Götalandsregionens resurser inom regional utveckling, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Tanums kommun, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs universitet med flera.

Tanums Världsarv förvaltas tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Tanums kommun.

Visit us

Share to