Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis c:a 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör ett nationellt kulturarv av stort intresse. I bildarkivet ingår även Freddy Weiss vykortssamling, som består av närmare 1400 vykort med motiv från Värmdö. I dagsläget finns c:a 3700 bilder tillgängliga i Digitalt Museum, vilket motsvarar omkring 7% av den totala bildmängden. Det är vår ambition att efterhand göra fler bilder sökbara på nätet.

Om Värmdö kommun

Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis c:a 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även till viss del internationellt intresse. I bildarkivet ingår också Freddy Weiss vykortssamling, som består av knappt 1400 vykort med motiv från Värmdö.

I dagsläget finns c:a 3700 bilder i det digitala arkivet, vilket motsvarar knappt 7 % av den totala bildmängden. Det är vår ambition att efterhand göra fler bilder sökbara på nätet.

Visit us

Share to