Vänersborgs museum är landets äldsta bevarade museimiljö med fascinerande samlingar, hemförda från hela världen. I museets samlingar finns även ett unikt material om Dalslands och Göta Älvdalens kulturhistoria.

Om Vänersborgs museum

Världen på museet
Med grund i läroverkets museum från 1860 skapade handelsmannen och filantropen Adolf Andersohn (1820-1887) Vänersborgs museum. Hans idé var att visa världen för museibesökarna. När portarna slog upp till detta, för småstaden magnifika museum, kunde man skåda såväl egyptiska fornsaker, afrikanska djur och ostindiskt porslin som ryskt konsthantverk, etnografica samt numismatiska och arkeologiska samlingar. Den lokala kulturhistorien var då av mindre intresse för detta museum som ville famna världen och förmedla mer av känsla och upplevelse än fakta.

Fåglar från sydvästra Afrika
Av de första samlingarna utmärker sig handelsmannen och zoologen Axel W Erikssons (1846-1901) fågelsamling från sydvästra Afrika, huvudsakligen dagens Namibia. Samlingen har rönt stort internationellt intresse och är i dag grunden till de nära samarbeten som såväl museet, Vänersborgs kommun som Högskolan Väst har med Namibia.

Samlingarna i Älvsborgs län
Omkring år 1900 startade museet en omfattande insamling arkeologiskt och kulturhistoriskt material från Älvsborgs län. Då Vänersborg var residensstad gjorde man därför redan tidigt anspråk på att täcka ett större regionalt område än bara den egna staden. Genom ett omfattande insamlings och dokumentationsarbete kom därför Vänersborgs museum att bygga upp imponerande samlingar av främst allmoge, hantverk och arkeologi.

I början av 1970-talet skapades Älvsborgs länsmuseum. För länsmuseets och Vänersborgs museums samlingar uppfördes 1987 Kulturlagret i Vänersborg med lokaler för samlingarnas vård och förvaring. Verksamheten vid Vänersborgs museum drivs i dag av Förvaltningen för kulturutveckling genom avtal med Vänersborgs kommun.

Visit us

Share to