Västernorrlands museum i Härnösand är ett kulturhistoriskt museum som skildrar länets historia från istid till nutid. Till museet hör också Murberget friluftsmuseum, Gammelgården i Myckelgensjö, Ulvö kapell och EW-stugan. Museets historia går tillbaka till 1880-talet då Vesternorrlands läns museisällskap bildades.

Den första samlingen bestod av 66 exotiska föremål från Söderhavet och Sydamerika, skänkta av sjökapten Daniel Norlin. Här på DigitaltMuseum visas delar av museets samlingar av föremål och fotografier. För frågor kring samlingarna kontakta museet via länken nedan.

Om Västernorrlands museum

Her kommer en lang tekst

Visit us

Share to