I Tekniska museets samlingar hittar du föremål och bilder från svensk teknik- och industrihistoria men även sådant som representerar teknikutvecklingen och företeelser i det moderna samhället – allt från flygplan till smartphones.

Om Tekniska museet

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Sedan starten har vi tagit emot miljontals nyfikna barn och vuxna som vill se, känna på och förstå tekniken i samhället.

På ett lustfyllt sätt kan du utforska utställningar på olika teman med anknytning till teknik och naturvetenskap. Vi håller arkiv och bibliotek tillgängliga för alla och är måna om att bevara och vårda våra samlingar och bygga upp ny kunskap. Vårt mål är att göra samlingarna tillgängliga via webben. Det gör vi i första hand på vår hemsida och här på DigitaltMuseum.

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Tekniska museet har fått statliga anslag sedan 1965.

Visit us

Share to