Eldhus med väggfasta bänkar som även tjänar som liggplatser. Fäbod i Älvdalens sn.

Share to