Hårkulla, klädd i folkdräkt från Dalarna, arbetar med hårarbete. Handkolorerat foto. Inkom enligt påskrift "på basaren för Skand. etn. Saml. byggnadsfond". Mora.

Share to