Anne-Marie Strindberg, dotter till August Strindberg och Harriet Bosse.

1 comment

  • Bodde Anne-Marie Strindberg i Göteborg 1958?

    En kvinna i huset där jag bodde påstods vara August Strindbergs och Harriet Bosses dotter.

Share to