Interiör, med sju personer. Gruvfogde Sven Engström med hustrun Maria, samt en kvinna och fyra barn. Framför fönstret står en stor rumsgran. Taberg. Värmland. Färnebo hd. Nordmark...

Share to