Örtagården och köksträdgården med köksväxter och örter: Stockrosor, Ringblomma, kål, röd- och gulbetor mm, Julita gård, sommarsäsongen 2009.

Share to