Biby Café, Bäckstugan, med besökare, Julita gård. Augusti 2006.

Share to