Fat i bränt lergods, "äggakakefat", daterat 1807, Ängelholm. Nm inv.nr. 103817.

Share to