UMFA53247:0007

Samtidigt förvärvat: UMFA53247:0001-1662

2 comments

  • Från vänster: skärgårdskryssare med krokig mast (bandyklubba) vilket var aktuellt 1920-23 cirka. Båtens segelnummer är svårläst. Som framgår var dessa skärgårdskryssare extremt långa och smala då längden var fri i förhållande till segelytan. Skärgårdskryssare fanns i 22, 30, 40, 45, 75, 95 och 150 kvm. Svårt att bedöma storlek på vattnet, men förmodligen mellan 40 och 75kvm. Nästa jakt två från vänster är lättare att identifiera. Denna är 6-meters jakten Västanfläkt, deltagare vid Genuaregattan 1927 med Harald Sandberg (1883-1941) vid rodret som seglade för Sällskapet Västanfläkt, dottersällskap till GKSS, där kända profiler som marstrandsfödde revyförfattren och sjöfartsredaktören Fritz Schéel (1878-1948) satt i ledningen också Sophus Petersen som 1910 tog över Lorensbergs restaurang, ett känt seglartillhåll på den tiden. Vid Genuaregattan 1927 var det också första gången som Sven Salén, den berömde skeppsredaren och 1900-talets första halvsekels främste seglare i Sverige deltog i Genua. Salén satt till rors i 6-meters jakten Lilian och på denna hissade han för första gången en fock som fick namnet genuafock. Ett segel som Salén själv hittat på och som används än idag! Det fanns således två svenskbåtar i Genua 1927, anledningen var att ett nationslagpris hade ställts upp 1925; Coppa del Tirreno, och det var detta Sandberg och Salén hade för avsikt att vinna. Salén som var Göteborgare hade flyttat sina bopålar till Stockholm 1925 och representerade KSSS. Man lyckades nu inte, Italien vann, men de svenska jakterna seglade hem en hel del pokaler och Sandberg lyckades vinna en av delseglingarna. Västanfläkt, Sandbergs båt var ritad och byggd av Tore Holm (1897-1977) i Gamleby precis som som Saléns Lilian som heller inte var Saléns, utan båten var "Banankungen" Carl Matthiessens (1886-1951).Harald Sandberg tog för övrigt OS-brons vid Stockholmsolympiden 1912.

  • Korrigering av levnadstider: Här svek minnet på årtalen Harald Sandberg 1883-1940 (ej 1941)
    Fritz Schéel 1878-1950 (ej 1948)
    Tore Holm 1896-1977 ( ej 1897)

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to