Bild 1. Vivstavarv, sept 1948, t v brandstationen med spruthuset och bogserbåt. Planen i centrum var platsen för skeppsvarvets stapelbäddar, i bakgrunden herrgården, uppförd år 181...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to