Varvet med magsinsbyggnad, mastkran och kontorsbyggnad sett från kanalen, aug 1954

2 comments

  • Vid kajen ligger, från vänster, en galeas, en pråm och en kanalångare.

  • Tack för din kommentar!

Order this image

Share to