Skåne, Torekov, Hamnplanen sedd från Sjöfartsmuseet. Uppläggningsplatsen för småbåtar och upphalningsrännan. Juni 1962

Order this image

Share to