Göteborgs örlogsdepå. S/S Hakefjord av Göteborg, under gång utanför Hallandskusten innanför tremilsgränsen. Fil. lic. Gunnar Jonssons undersökningsresa till västkusten juni 1940. ...

Order this image

Share to