Göteborgs Örlogsdepå. Hjälpvedettbåtens Lv ksp M/ 36. Fil lic Gunnar Jonssons undersökningsresa till västkusten juni 1940. 90.

Fartyg: HJVB 384

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Order this image

Share to