Detaljbild av modell av tremastskonaren BALTICA, byggd i Sjöhistoriska museets modellverkstad av Stefan Bruhn och Jan Claesson

Select the images you want to order

Share to