• Fartyg: GLADAN            
Bredd över allt 7,20 meter
Längd över allt 39,30 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen
Byggår: 1946-47
Varv: Örlogsvarvet, Stockholm
Konstruktör: Herlin, Tore
Övrigt: Kopians kvalitet vittnar om släktskap med Fo157693 och Fo134961, som tagits utanför Visby. Med lupp framgår att fartyget närmast i bild är GLADAN (namnet ses på akterskeppet).
  Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet
 • Fartyg: GLADAN            
Bredd över allt 7,20 meter
Längd över allt 39,30 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen
Byggår: 1946-47
Varv: Örlogsvarvet, Stockholm
Konstruktör: Herlin, Tore
Övrigt: Kopians kvalitet vittnar om släktskap med Fo157693 och Fo134961, som tagits utanför Visby. Med lupp framgår att fartyget närmast i bild är GLADAN (namnet ses på akterskeppet).
  Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Fo157692

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to