Tryckeribolaget på Rådhusgatan 19. Personal, maskiner, interiörer samt exteriör. Bild 1. Arne Rönnmark, typografernas ordförande under många år. Bild 2. Stig Englund. Bild 3. S...

1 comment

  • Bild 7/14. Hans Wiklund längst till höger (krullhårig)

    Bild 8/14. Olle Söderberg, jag brukade gå med han på mornarna för vi bodde grannar och jag jobbade på Nyman & Jonssons Tryckeri

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to