• Tre örlogsfartyg till ankars på Stockholms ström.
T v pansarskeppet Sverige.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Tre örlogsfartyg till ankars på Stockholms ström. T v pansarskeppet Sverige.

2 comments

  • Midt i bildet, det danske panserskipet Peder Skram. Til høyre i bildet, panserskipet Gustaf V. I mai 1935 eskorterte Peder Skram det danske kongeskipet Dannebrog til Stockholm. Kan bildet ha blitt tatt ved den anledningen?

  • Tack för informationen. Vi ska forska lite i dateringen men det låter ju troligt.

Share to