Fo178481AB

Fartyg: FÄRJA IV

Bredd över allt 3,92 meter

Längd över allt 15,00 meter

Reg. Nr.: Oregistrerad

Rederi: Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Byggår: 1913

Varv: Brynäs varf

Övrigt: 1913 Levererad av Brynäs Varv, Gävle som Tynäs till Emanuel Lindberg, Karlstad.

1919 Såld till AB Ådalens Skeppshandel, Kramfors.

1920 Såld till Ångermanelfvens Stufveri AB, Kramfors och omdöpt till Stufvaren II. Stuveribåt och inspektörsbåt.

1940 Upplagd i brist på bränsle.

1948 Såld till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm för 20.000 kr och omdöpt till Färja IV. Trafik på leden Frånö - Kinnmärgen, Kramfors.

1962-12-10 Omdöpt till Färja 63/48.

1967-07-01 Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrtelsen byter namn till Statens Vägverk.

1967-12-09 Sista turen på leden Frånö - Kinnmärgen, Kramfors. Upplagd som reserv vid leden Strömsnäs - Svanö, Kramfors.

1971 Såld till Benny Lundqvist, Härnösand och omdöpt till Vidar II. Trafik på traden Härnösand - Lugnö.

1973 Såld till Rune Björklund, Stavred. Fritidsbåt.

1980 Deltar i arbetarspelet "Hungermarschen" i Nyland och blir då åter klassad som passagerarfartyg.

2005-11 Såld till Föreningen Orion, Junsele. Ska trafikera Betersjön som passagerarbåt.

(Skärgårdsbåtar.se)

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to