Expressångaren BOHUSLÄN på sin jungfruresa pingst 1914.

4 comments

  • Som framgår nedan, är årtalet 1953!

    Den inledande texten om jungfruresan pingst 1914 är således felaktig. Det framgår också av Bohusläns skorsten. År 1914 var den - liksom även idag - svart med ett smalt band. År 1951 blev den ljus med ett brett vitt band, när rederiet ändrades till Marstrands Rederi AB.

  • Det skall stå; SVART MED ETT SMALT VITT BAND.

  • Hej Peter Jitzmark,
    Ditt påpekande om uppgiften i registerposten om fotograferingstillfället är alldeles riktigt; bilden togs 1953. Uppgiften är nu korrigerad i vår databas, men det kan dröja någon dag eller två innan detta framkommer i Digitalt Museum. Jag vill tacka dig för den uppmärksamhet du ägnat våra bilder och hoppas att du hör av dig igen om du har fler kommentarer. Robert Ekstrand, fotoarkivet på Sjöhistoriska museet

  • Tack för vänligheten, återkommer gärna.
    Skulle det ta ETT ÅR eller TVÅ ...? GOTT NYTT ÅR 2018!

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to