Bindmössa

Denna bindmössa det andra föremål som Nordiska museets grundare, Artur Hazelius, samlade in. Bindmössan blev under 1800-talet vanlig i allmogens kvinnliga dräktskick. Folkdräkterna stod i fokus för Hazelius intresse för allmogekulturen. De ansågs spegla den nationella kulturens särart.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to