Klagoskrift

3 comments

  • Spännande och märkligt. Att brodera var ju dessutom accepterat i flera samhällskikt till skillnad mot att skriva. Så fick den som broderade också ge uttryck åt sina erfarenheter.

  • Läs boken Mecurium av Ann Rosman. Hon beskriver väldigt bra hur denna skamfläcken i Sveriges rättsväsende gick till.

    Om det finns en rättvisa efter detta livet hoppas man att Adam Fock, Doktor Johan Daniel Gustorf och Häradshövding Iörg Arcenius har fått betala för sina synder!

  • Läst boken och håller absolut med dig!!

Leave a comment or send an inquiry

Share to