Klagoskrift

4 comments

  • Spännande och märkligt. Att brodera var ju dessutom accepterat i flera samhällskikt till skillnad mot att skriva. Så fick den som broderade också ge uttryck åt sina erfarenheter.
  • Läs boken Mecurium av Ann Rosman. Hon beskriver väldigt bra hur denna skamfläcken i Sveriges rättsväsende gick till.

    Om det finns en rättvisa efter detta livet hoppas man att Adam Fock, Doktor Johan Daniel Gustorf och Häradshövding Iörg Arcenius har fått betala för sina synder!

  • Läst boken och håller absolut med dig!!
  • Mitt varmaste tack för era kommentarer. Om det är någon jag vill att man ska bevara i sitt hjärta efter att ha läst mina böcker så är det just Metta / Mätta Fock. Kan även berätta att det finns nu levande släktingar som (numera) känner till sin historia och är stolta över bandet till denna kvinna.

Share to