Bägare

Heraldiskt vapen, ätterna Palmquist och Stuart

Share to