Porträtt

1 comment

  • NM.0122007. Källa; Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:103. Bouppteckning. 1889-01-19 professor Niels P Holbech

    arvingar barn Ursula Sine Sophie änka efter kanslist i kungliga finansministeriet i Köpenhamn baron Hans Dahlerup bosatt i Ardrup nära Köpenhamn samt fröken Andrea Marie Holbech (flera verk nämnda i bouppteckningen)

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to