Kemiutrustning

Undernummer 5, 12, 15, 16, 12, 15, 16 avförda helt 2001-02-20.
För undernummer 3, 4, 6, 7, 10, 14 är innehållet avfört 2001-02-20.

1 comment

  • Liknar en spritlampa som användes av tandläkare för sterilisering av instrumenten, och spegeln

Share to