Oljemålning

Musikinstrument, nyckelharpa

Man i folkdräkt

3 comments

  • Spelmannen Jonas Skoglund, Tolfta, Tierp, som spelade i 25 år på Skansen under doktor Hazelius.

    Hans mästerliga spel finns på vaxrullar, inspelade på Skansen av dåvarande amanuensen Yngve Laurell.

  • Mer om Jonas Skoglund finns i K.P Lefflers skrift "Om nyckelharpospelet på Skansen" från 1899. Några av Laurells inspelningar med Skoglund har givits ut på LP-skivan "Äldre svenska spelmän", skiva nr 27 i Svenskt visarkiv och Rikskonserters skivserie "Folkmusik i Sverige"

  • Tack för din kommentar!

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to