Menu 0
Close
  • Huvudliggare:
"Snölandskap från Lappland, oljemålning på duk, med lappar, renar och ackjor, en skrivare vid ett bord täckt med grön duk. Ink. i konsthandeln av givaren. 1700-tal? G. 1936 av HKH Prins Eugén."
    Photo: Kristensson, Karolina / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
  • Huvudliggare:
"Snölandskap från Lappland, oljemålning på duk, med lappar, renar och ackjor, en skrivare vid ett bord täckt med grön duk. Ink. i konsthandeln av givaren. 1700-tal? G. 1936 av HKH Prins Eugén."
    Photo: Kristensson, Karolina / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Oljemålning

Huvudliggare:

"Snölandskap från Lappland, oljemålning på duk, med lappar, renar och ackjor, en skrivare vid ett bord täckt med grön duk. Ink. i konsthandeln av givaren. 1700-tal? G. 1936 av HKH Prins Eugén."

Givare till museet

  • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images