Måttkärl

1 comment

 • Hej

  Stämpeln på det kubiska trämåttet bör vara J H R i ligatur.

  JHR Johan Henric ROSENBAUM son till Amiralitetschef

  David ROSENBAUM i Karlskrona.

  Johan Henric ROSENBAUM föddes i Karlskrona född 1 mars 1808 och blev den 9 december 1833 utnämnd till justerare

  av Generallantmäteriet i Stockholm. JHR arbetade som justerare i Gävle till sin död 1870.

  Ref. Bruzelli : Svensk, mått-, målhistoria

  Hans Borén

Share to