Agatliknande stenar i låda med glas.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

"sarij", agatlikn. stenar o låda m. glas.

Lådans. L: 49,5 Br. 18 H: 26,5. Innehåll 3 agatliknande stenar med djurornament, en tofs. Relativt välbevarat 18

Lappkatalog: 10

Ur handskriven katalog över Uddevalla - Musei Historiska - samlingar: Utländska föremål = De etnografiska föremålen upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, Intendent från 1 Oktober 1915:

No 24. "Sarij" kinesiskt namn på graverade (3 stycken) agat-liknande stenar med konstnärliga gravyrer; förvarade i tillhörande mahogni?-låda med glas.

Hedersgåva från Kineser till Herr Johannes Johansson i Garn Forshälla socken för hans arbete i Kinas tjänst. Skänkt av honom 1910 till Uddevalla museum.

Enligt uppgift i nedanstående artikel hade Johannes Johansson vistats 23 år i främmande land. Han hade skött järnvägsbyggen i Australien, och därefter lett byggandet av järnvägen mellan Nanking och Shanghai i Kina.

Uppgift i "Sveriges befolkning 1890" tyder på att Johannes Johansson var född 1865 och hade titeln sjöman.

Litteratur:

Artikel "Exotica" i Bohusläningen den 14 augusti 1941.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to