Mått forts. Stocken 5 cm tjock, 107,5 cm lång, stålbågen 92,5 cm lång; fotbygeln 12 x 14 cm.

Kraftig handsmidd stålbåge fastgjord mot trästocken med handsmidd nit med kvadratiskt huvud. Iläggningar med dekorskurna plattor av horn, placerade utmed stockens alla sidor på stockens nedre halva. Hornet är dekorerat med rika yttäckande mörkfärgade ristningar av samisk typ och är fästade med handsmidd spik och en modern spårskruv. En hornplatta saknas. Armborstnöt med anläggningsyta och axel av järn

Kantig fotbygel av trä, senare komplettering. Kort pilränna, lång smidd avtryckare med rullad ände, fästad i stocken med senare mutter och skruv.

Bågstängen av rep, senare komplettering.

Bågens infästning är otypisk och ej lika kraftig som dessa brukar vara och är därför troligen ett senare tillägg.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Armborst, Lappbåge

L. 107,5, bågen: 89,5 cm; järnbåge, i övr. trä och ben, d. senare m. inristad dekor; sträng av flätat snöre. Rostig.

Lappkatalog: 7

Se Länkad fil/Referenser samt Bilagepärmen med kompletterande upplysningar för UM002484 och UM001154 i brev från Statens Försvarshistoriska Museer, Erik Walberg, konservator Metall -och vapensektionen, december 2002 samt UM002249 med artikel ur Bohusläningen 19/6 1931; Värdefullt nyförvärv till Uddevalla museum.

Donation av häradshövding A. M. von Proschwitz.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to