503 Kön Kvinna

Rektangulärt redskap med något indraget mittparti där en fyr-kantig platta är fastspikad. Plattan är bemängd med upprättstående piggar samt har ett järnband runtom som förstärkning. Härigenom drogs lintågorna för att avskilja de sista resterna av skävor och korta lintågor, s.k. blånor.

Längst ut på vardera sida finns ett halvcirkelformat hål att hålla i vid häcklingen.

På långsidans kant finns fyra märkningar "IX", "X", "X", och "XI" på vardera sidan om plattan med piggar. Kan vara grovleken på linhäcklan.

På ovansidan är ett geometriskt mönster med uddsnitt jämnt utplacerat samt längsgående skåror. Vid mittpartiet är den profilsågad samt avfasad längst ut på kortsidorna.

Betsad ovansida.

Sprickor längsmed. Piggarna är rostiga.

Litt.; Anderson, Albert, Linkultur i Halland, ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden band 33 N:o 2, Elanders boktryckeri AB, Göteborg, 1928, s. 37-40.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Linhäckla

L 56 Br. 10,5. Några sprickor i träet, eljest hel.

Lappkatalog: 70

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to