Huvud för skyltning av hattar. Damhuvud i gips bemålad och fastsatt på sockel. Något skadad.

Strands Mode grundades i Uddevalla omkring 1920 och ägdes och drevs av olika modister. På 1950-talet ägdes firman av Elsie Jarlow, hos vilken nuvarande (1995) ägare, Maj-Lis Henriksson gick i lära som modist.

Enl. Maj-Lis Henriksson är det svårt att få tillräcklig stor kundkrets för handsydda hattar samt att bruket att bära hatt påtagligt minskat mot den omfattning som varit vanlig tidigare. Under senare år har innehavaren haft hattar mest från andra tillverkare. Eftersom hon varit ensam i affären har hon ej hunnit tillverka hattar mer än i undantagsfall. Ändringsarbeten har förekommit i viss omfattning.

Firman låg fram till 1982 på Norra Drottninggatan 13 - nordvästra hörnet i korsningen N. Drottninggatan - Lagerbergsgatan - då Strands Mode sades upp inför husets förestående rivning och 1983 flyttade till Norra Drottninggatan 10.

Firman nedlades 31 januari 1996. En filial har funnits i Vänersborg.

Föremål förvärvade som gåva från Strands mode: UM16402 - UM16413, UM16935 - UM16978, UM25656 - UM25660, UM25943 - UM25950, UM26980.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to