571 Användningstid 1970 FÖRE

471 Tillverkningstid 1920-1940

410 Mått/Vikt !300 CM STRUT, 650 CM ARM

594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön MAN

410 Bågen B 155 H 78 cm.

Avsmalnande nätpåse (strut) som är uppspänd på tio ringar av metall.

Ryssjan är hopfällbar i längdriktningen.

Innanför den stora mynningsöppningen är det två trattformiga ingångar.

De gör det svårare för fisken att hitta ut igen.

Framtill hålls mynningsgarnet utspänt av en halvcirkelformad träbåge

(sk storbåge). Det är skåror med jämna mellanrum i bågens underkant

för att den skall hållas böjd. I bågens sidor är det sänken av sten.

Från mynningens mitt går det ut en mittarm (ledarm) av nät vilken

placeras i ryssjans längdriktning. Den leder in fisken i ryssjan.

Mittarmen är försedd med korkflöten och sänken av bly.

Baktill vid strutens spets finns en öppning för uttag av fångsten.

Öppningen dras ihop med ett snöre.

Maskstorlek: strut 20 mm, 30 mm och 35 mm, arm och mynningsgarn 35 mm.

Metallen är korroderad. Söndrigt nät.

Litteratur: Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna, Stockholm 1949, sidan 275 ff. Haneson och Rencke, Bohusfisket, Göteborg 1923, sidan 232.

Rosén, Nils, red., Svenskt Fiskelexikon, Stockholm 1955.

Ingår i redskapsbestånd ur sjöbod från Hällsö, Havstenssund, Tanum sn.

Se UM17521

Omkatalogiserat 1997-03-24 GH.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to