594 Landskap BOHUSLÄN

Rund flätad ostform med ett avrinningshål i bottens mitt.

Bottens diameter är mindre än öppningens.

Se bilaga i Bilagepärmen.

Litteraturanvisning: Ränk, Gustav, "Från mjölk till ost", Berlingska boktryckeriet, Lund 1966.

Inventerat 1996-06-03 AN

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to