Härrör från gården Smeviken vid Bullaren, Mo sn eller Naverstad sn, vilken ägdes av givarens farfar Otto Persson död 1946 i 70-årsåldern. På Smeviken fanns en kölna.

En kvinna vid namn Tobiasson lär ha vävt täcket, och det skall vara oanvänt enligt givarens far.

Tagel samlades och därefter gjordes en beställning av Tobiasson.

Kölnorna användes till torkning av lin. Blötår även till torkning av säd - havre, råg och korn. "Dricka" gjordes också.

Kraftigt och något glest vävt täcke.

Förmedlat av Göteborgs Historiska museum.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to