UM031002:006 motsvarar samlingens Låda 6 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

Conus vitulinus 1 Philippinerna

Conus tessellatus v: 1

Conus anemone 1 Australien

Conus catus 1 Indien. Lossnad

Conus monile 1

Conus planobis 1

Conus lividus 2

130 Conus verricosus 12

Conus minimus 1

Alycaeus galbanus 1? Borneå. Ligger utanför pappcylindern

Aneylus fluviatilis 1(2)? Borås. En ligger utanför pappcylindern

Aneylus lacustris 7? Mellerud. Ligger utanför pappcylindern

Amphipoplea glutinosa 1? Viskan

Omärkta 6 Ligger bredvid pappcylinder med 362

Amphiperas volva 1 Kina

Amphiperas adriatica 1

Amphiperas carnaea 2

Amphidromus inversus 0(?) Annan? Två limmärken

Amphidromus palaceus 1 Java

Amphidromus palaceus v: appressa 1 Java

Conus magus 1 Philippinerna

Conus magus v: borneensis 2

Columbella laevigata 2(3) Indien. Ett limmärke

Columbella fluctuata 0(2)? Panama. Två limmärken

Omärkta 4(8)? Fyra limmärken

Columbella semiconvexa 1(3)? Tasmania. Två limmärken

Amphidromus interuptis v: melanomma 1

Amphidromus interuptis v: natunensis 1

Conus pulicarius 0(1)? En fastsättningsanordning

Conus tahitensis 1 Tahiti

Conus mus 1 Ind. Ocean.

Conus magus v: raphanus 1

Omärkt 1

Conus magus v: circae 3

Columbella albomaculata 1 Wales

Columbella essingtonensis 1 Australien

Columbella idalina 0(?) Pappcylinder, tom

Columbella alzonae 0(?) Karachi. Pappcylinder. Alconae? Pakistan

Columbella cribraria 1(?) Indien

Columbella paecila 0(?) Hawaii. Pappcylinder. Paecila?

Conus hebraeus 1 Ind. Oceanen

Conus hebraeus v: vermiculata 1 Afrika

Conus columba 1 Ind. Ocean.

Conus puncticulatus 1 Panama

Acanthinula aculeata 0(?) Halle. En snäcka ligger utanför pappcylindern Tyskland

Acanthinula harpa 2 V.g. Torpa

Acmella hungerfordiana 2

Acanthinula lamellata 3 Rya åsar

Acanthinula lamellata v: albida 0(?) Rya åsar

Alcina? elegans 0(?) S. Afrika

Omärkt 1 Troligen samma sorts snäcka som i 400 eller variant av

Acavus haemastoma 1 Ceylon

Cominella costata 1 Australien

Corbula cuneata 0(1)? HongKong. Ett limmärke

Conus arenatus 1 Ceylon

Conus interruptus 1 Panama

Conus boeticus 1

Columbella fuscata 1(2)? Panama. Ett limmärke

Columbella flava 1(2)? Aden. Ett limmärke

Conus informis 1

Columbella major 2 Panama

Columbella versicolor 2 Japan

Columbella rugosa 1(2)? Panama. Ett limmärke

Columbella turturina 1(2)? Mauritius. Ett limmärke

247 Columbella fulgurans 4 Ind. Arkipelagen

Omärkt 3

Columbella fulgurans v: punctata 3 Ind. Arkipelagen

721 Columbella araneosa 3 Araneosa?

1073 Conus geographus 1 Ceylon

Conus mustelinus 1

Columbella mercatoria 4(5)? Ett limmärke

Columbella 3

Columbella 2

Columbella 4

Conus reticulatis ermineus 0(1)? En fastsättningsanordning

Conus achatinus 1 Ostindien

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM031002:001

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to