• Prostlåda (behållare), fyrkantig platt låda av koppar, med
lås. Upptill lock på gångjärn med lås på ena kortsidan och två
handtag. Skarv i kopparplåten mitt på framsidan. Lådan använd för
klockareposten i Gärds kontrakt i Lunds stift. Enligt 24 kapitlet 32
§ kyrkolagen av år 1636 skulle klockare "bära kapitlets, prostens och
kyrkoherdens brev till posten, när de honom tillhanda komma, till
nästa klockare och der sådant försummas, till skadan deraf timars
vara". Denna klockare brevbärings skyldighet upphävdes genom lag
1888-09-21, då kommunikationerna förbättrats, och prästerskapet
erhöll fribrevsrätt. När givaren av denna låda blev kyrkoherde i
Gärds härad, användes lådan där, sannolikt sedan en lång följd av år.
    Photo: Postmuseum
  • Prostlåda (behållare), fyrkantig platt låda av koppar, med
lås. Upptill lock på gångjärn med lås på ena kortsidan och två
handtag. Skarv i kopparplåten mitt på framsidan. Lådan använd för
klockareposten i Gärds kontrakt i Lunds stift. Enligt 24 kapitlet 32
§ kyrkolagen av år 1636 skulle klockare "bära kapitlets, prostens och
kyrkoherdens brev till posten, när de honom tillhanda komma, till
nästa klockare och der sådant försummas, till skadan deraf timars
vara". Denna klockare brevbärings skyldighet upphävdes genom lag
1888-09-21, då kommunikationerna förbättrats, och prästerskapet
erhöll fribrevsrätt. När givaren av denna låda blev kyrkoherde i
Gärds härad, användes lådan där, sannolikt sedan en lång följd av år.
    Photo: Postmuseum
  • Prostlåda (behållare), fyrkantig platt låda av koppar, med
lås. Upptill lock på gångjärn med lås på ena kortsidan och två
handtag. Skarv i kopparplåten mitt på framsidan. Lådan använd för
klockareposten i Gärds kontrakt i Lunds stift. Enligt 24 kapitlet 32
§ kyrkolagen av år 1636 skulle klockare "bära kapitlets, prostens och
kyrkoherdens brev till posten, när de honom tillhanda komma, till
nästa klockare och der sådant försummas, till skadan deraf timars
vara". Denna klockare brevbärings skyldighet upphävdes genom lag
1888-09-21, då kommunikationerna förbättrats, och prästerskapet
erhöll fribrevsrätt. När givaren av denna låda blev kyrkoherde i
Gärds härad, användes lådan där, sannolikt sedan en lång följd av år.
    Photo: Postmuseum

Låda

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to