Ritning

Segelplan

2 comments

  • Avsedd som entypbåt, således ingen konstruktionsbåt.

  • Tack för kommentaren.

Share to