• Byggnadsritning
    Photo: Sjöhistoriska museet

Ritning

Byggnadsritning

Share to