Ritning

Byggnadsritning i plan, profil och sektion

2 comments

  • Axel Nygren var med rätta berömd för sina utsökt harmoniska linjer där han knappast hade någon överman i Sverige. Däremot finns flera exempel på de mest egendomliga kölar, verkligt malplacerade på så utsökta skrov, hade det varit någon farthemlighet bakom hade det givetvis varit försvarbart på en kappseglingsjakt. Hypnos var verkligen inget nytänkande högpikad gaffelrigg, denna lång köl och lite roderyta gjorde den helt olämplig för sitt ändamål:
    Guldpokalseglingarna 1922. En tävlingsform med täta slagdueller som gynnade snabba manövrar. Hypnos var också chanslös mot norrmännen trots att Sveriges då bäste rorsman Gustaf Löfmark (1882-1926) satt sitt rors. Till 1923 ritade Nygren 6:an Barabara, ett steg åt rätt håll: modern rigg och utan" bastard" köl.

  • Tack för din kommentar.
    /Malin Joakimson, arkivarie

Order this image

Share to